31. august 2013

Haldumskrinet

Rekonstruktion af Haldumskrinet

I årbogen KUML fra 2007 er der en interessant artikel om Haldumskrinet. Skrinet er fundet i en formodet kvindegrav på en vikingetidsgravplads ved Haldumkirke.
Af selve skrinet er kun jernbeslag, låse og dekoration bevaret, men man kan se spor af træaftryk på bagsiden af jernet, og man ved derfor at skrinet var lavet af egetræ. Om det har været smukt udskåret og evt. bemalet kan man ikke afgøre, men skrinet har en enorm stor lighed med det meget smukke Bambergskrin, som befinder sig på Bayerische Nationalmuseum.
Bambergskrinet
Bambergskrinet er lavet med bronzebeslag og udskåret hvalrostand i mammenstil og man formoder at det er lavet i Danmark et sted mellem 950-1000. Hvordan det er havnet i Bayeren ved man ikke.

Detalje af Bambergskrinet

28. august 2013

"Brede bånd af slanger"

Jeg sad lige og læste lidt i årbogen Hikuin nr. 29 om vikingetidens dyreornamentik. I den første artikel stødte jeg på dette allertidligste citat om dekorationen af tøj:

"Bekæmp med al magt dum overtro i påklædningen, en hadefuld ting mod Gud. For disse klædedragtens dekorationer, som disse mennesker kalder dem, men som andre ville kalde en grufuld vederstyggelighed, udstyret med brede bånd af slanger langs kanterne, er sendt af Antikrist og forudsiger hans komme."

Citatet er fra et brev skrevet af Bonifatius til Cuthbert af Canterbury i år 747. Han er åbenbart den første og eneste fra samtiden der på skrift udtrykker sig om dyreornamentikken, som altså bestemt ikke faldt i hans smag! Om de "brede bånd af slanger langs kanterne" er brikbånd eller broderi får vi jo ikke at vide - måske er det begge slags dekoration - men jeg synes ihvertfald at det er ret interessant at han har bemærket dem. Jeg forestiller mig at de har været forholdsvis almindelige, når nu det var så vigtigt for ham at nævne dem i et brev.