13. juni 2008

Oldtidsudstillingen på NationalmuseetLæs om den nye permanente oldtidsudstilling på Nationalmuseet i København. Jeg glæder mig rigtigt meget til jeg selv skal se den i løbet af sommeren, men indtil da må jeg jo nøjes med billeder, tekst og web-tv fra udstillingen på nettet.

Læs mere her...

Det kosmiske bryllup


Fagbog skrevet af Berit Johnsen, 2003.

Denne bog falder godt nok lidt uden for rammen her på Vikingebloggen, da den primært omhandler bronzealderens helleristninger, fund og stenanlæg. Men ligesom vi i dag gerne vil forstår vor egen nutid på baggrund af og i sammenhæng med fortiden (fx vikingetiden), vil man også opnå en dybere forståelse for vikingetiden selv ved at se på tidsperioderne før denne. Mange af de bøger/artikler jeg har læst lægger i høj grad vægt på at fortidens tankegang, livsanskuelse, ritualer osv. lever videre den dag i dag i en eller anden form, og dermed også har farvet senere tidsaldres livsanskuelser.

"Det kosmiske bryllup" kommer med mange tolkninger og måder at forstå bronzealderens frugtbarhedskult på, først og fremmest eksemplificeres i det hellige ægteskab mellem den mandlige sol og den kvindelige Moder Jord - hieros gamos. Det er en flot bog med rigtigt mange illustrationer og fotos, så man kan følge med og selv se budskaberne, der blev ristet ind i stenene for tusinder af år siden.