31. august 2013

Haldumskrinet

Rekonstruktion af Haldumskrinet

I årbogen KUML fra 2007 er der en interessant artikel om Haldumskrinet. Skrinet er fundet i en formodet kvindegrav på en vikingetidsgravplads ved Haldumkirke.
Af selve skrinet er kun jernbeslag, låse og dekoration bevaret, men man kan se spor af træaftryk på bagsiden af jernet, og man ved derfor at skrinet var lavet af egetræ. Om det har været smukt udskåret og evt. bemalet kan man ikke afgøre, men skrinet har en enorm stor lighed med det meget smukke Bambergskrin, som befinder sig på Bayerische Nationalmuseum.
Bambergskrinet
Bambergskrinet er lavet med bronzebeslag og udskåret hvalrostand i mammenstil og man formoder at det er lavet i Danmark et sted mellem 950-1000. Hvordan det er havnet i Bayeren ved man ikke.

Detalje af Bambergskrinet

28. august 2013

"Brede bånd af slanger"

Jeg sad lige og læste lidt i årbogen Hikuin nr. 29 om vikingetidens dyreornamentik. I den første artikel stødte jeg på dette allertidligste citat om dekorationen af tøj:

"Bekæmp med al magt dum overtro i påklædningen, en hadefuld ting mod Gud. For disse klædedragtens dekorationer, som disse mennesker kalder dem, men som andre ville kalde en grufuld vederstyggelighed, udstyret med brede bånd af slanger langs kanterne, er sendt af Antikrist og forudsiger hans komme."

Citatet er fra et brev skrevet af Bonifatius til Cuthbert af Canterbury i år 747. Han er åbenbart den første og eneste fra samtiden der på skrift udtrykker sig om dyreornamentikken, som altså bestemt ikke faldt i hans smag! Om de "brede bånd af slanger langs kanterne" er brikbånd eller broderi får vi jo ikke at vide - måske er det begge slags dekoration - men jeg synes ihvertfald at det er ret interessant at han har bemærket dem. Jeg forestiller mig at de har været forholdsvis almindelige, når nu det var så vigtigt for ham at nævne dem i et brev.

19. juni 2013

Skålspænder og søgeord

Det er min erfaring at det ikke er helt så let at finde en masse fag- og/eller forskningslitteratur om skålspænder. Måske bruger jeg bare de forkerte søgeord, søger de forkerte steder eller også findes der ikke så meget der er umiddelbart tilgængeligt, når man ikke har adgang til universiteternes artikel-databaser. Nogle artikler har jeg dog fundet!
Her kommer en lille liste med nogle søgetermer, man kan forsøge sig med:

- skålspænde
- skålformede spænder
- ovale spænder
- dragtsmykke
- dragtspænde
- smykkenål
- nålebroche
- brystspænde
- vikingesmykke
- fibel
- fibler
- skålfibel
- fibula
- fibulaer

På engelsk:
- tortoise brooch
- turtle brooch
- oval brooch
- viking jewellery
- viking ornamentation
- viking fibula


Er der andre oplagte ord modtages de gerne i kommentarfeltet :-)

30. maj 2012

Aros og vikingernes verden

Moesgaard Museum, 2011
Udgivet i forbindelse med udstillingen "Syv vikinger" på Moesgård Museum. 

En dejlig anderledes bog om vikingetiden som ikke ligner de normale historiske fremstillinger. Den består af mange korte kapitler og er illustreret med mange smukke fotos bl.a. fra udstillingen "Syv vikinger". Teksten er både letlæst men også informativ og er derfor et godt udgangspunkt for videre fordybelse i de mange emner der tages op.

Bogen består af 3 hoveddele:
1. del: Syv vikinger, som beskriver udstillingen på Moesgård Museum og præsenterer 6 af de 7 vikinger som man følger i udstillingen.

2. del: Aros, som tager udgangspunkt i vikingetidens Århus og egnene tæt derpå.

3. del: Verden, som tager læseren med ud i den verden, som vikingerne rejste ud i med fokus på de steder, som vikinge-figurerne i udstillingen på en eller anden måde havde forbindelse til.

3. marts 2012

Vikinger i vest - vikingetiden i Vestjylland

Skrevet af Palle Eriksen, Torben Egeberg, Lis Helles Olesen og Hans Rostholm.
Udgivet af Ringkøbing-Skjern Museum, Holstebro Museum og Herning Museum samt Jysk Arkæologisk Selskab, 2009.

Det er en rigtig rigtig lækker bog og helt ulig de bøger, som du normal kan finde om vikingetiden! Den har et lokalt udgangspunkt som er det gamle Hardsyssel / Ringkøbing Amt (samt sammenligninger til det øvrige DK) og så indeholder den en masse arkæologisk information om de 128 lokaliteter med fund. Derfor får man ikke den sædvanlige overblikslæsning over perioden og bogen sigter da heller ikke på at være en historisk fremstilling. Det falder virkelig meget i min smag, for man kan ellers godt synes at man læser de samme oplysninger igen og igen, når man får fat i "en alm. bog om vikingetiden".
Den er skrevet i et flydende og let læseligt sprog (pånær kapitlet "Efter døden" som er lidt tungt med mange arkæologiske beskrivelser.) Den indeholder fine korte temaartikler sat ind i den grundlæggende tekst, masser af  fine illustrationer og et omfattende katalog over de 128 lokaliteter/fund.

* Vidste du fx at de ældst kendte vandmøller i DK er fundet i Vestjylland?
* Eller at vesterhavskysten lå ca. 1 km længere ude end i dag og at der eksisterede et stort indre farvand, hvor man kunne sejle fra Ringkøbing Fjord helt op til Nissum Fjord?

Derudover er det gået op for mig, at der i min egen hjemby også er gjort fund af 2 langhuse samt et grubehus lige ved siden af kirken, som ligger på en mindre bakke. I kapitlet "Kirker af træ og sten" anskueliggøres en stærk sammenhæng mellem vikingetidens stormands-bebyggelser og placeringen af de ældste romanske stenkirker i landet. Det er også rigtigt interessant, men nok tvivlsomt om det også gælder for min hjemby.