5. oktober 2009

Bogomtale: "Nyt syn på trelleborgene"

Af Finn Rasmussen, Forlaget Tænk Kritisk, 2006

Det må i sandhed siges at være en rammende titel "Nyt syn på..." for det er virkelig et anderles syn på tingene, der ligges for dagen i denne bog. Det er ikke kun trelleborgene der kommer under luppen, men faktisk hele vikingetidens historie (og lidt før den også).
Forfatteren er amatørarkæolog og skriver om hans undersøgelser af kildemateriale og arkæologiske rapporter omkring trelleborgene i Danmark og Skåne.
Han tager først og fremmest udgangspunkt i Trelleborg ved Slagelse og dens tilblivelse, som han mener blev bygget i 700-tallet med kongen Harald Hildetand (ca. år 705-770) som bygherre.

Harald Hildetand skulle endvidere være den konge over Østdanmark, som også anlagde de 2 trelleborge i Skåne. Rasmussen skriver også at Harald Hildetand indførte asatroen, som en slags statsreligion på bekostning af vanetroen. I 700-tallet skulle de dengang 3 eksisterende trelleborge være blevet anvendt til at kontrollere områdets militærmagt og som samlingssted for lokale krigere og krigsskibe inden forårstogtet begyndte. De 3 borge var anlagt så skibene kunne ligge i læ her. Borgene var endvidere oplagringsplads for alt hvad kongen erhvervede sig (gennem togter og afgifter), og fungerede derfor også som kongsgårde.

Trelleborg skulle være blevet udbygget i ca. 780'erne af vikingekongen Sigurd Ring. Borgen blev kraftigt forstærket med kampesten og træpallisader på nøjagtig samme måde som Danevirke også blev det i disse år.

3. fase af Trelleborg skulle være foretaget af Sigurd Orm i Øje i årene efter 852 med Wolin (Jomsborg) som forbillede. Byen havde palisader, voldgrav, træbelagte gader, karréhuse og flere porte.

De 3 Vestdanske trelleborge (Aggersborg, Fyrkat, Nonnebakken) mener forfatteren blev bygget af Gorm den Gamle, som ville udbygge sin militærmagt. Gorm var ivrig asedyrker og derfor blev disse borge - som de 3 Østdanske borge også bygget med cirkelkorset som forbillede. Cirkelkorset mener Rasmussen var symbol for Odindyrkelsen og tegn på himmelske magter - og er altså i hans optik ikke et symbol på solen.

Efter at have læst Finn Rasmussen bog ved jeg næsten ikke, hvad jeg skal mene om den. Han anskuer virkeligt mange ting på en helt anden måde end den gængse opfattelse af symboler, religion, historiske begivenheder m.m. Man sidder lidt og ryster på hovedet - og alligevel er der andre gange, hvor man tænker at det var alligevel interessandt og kunne det tænkes at han har ret...? Men én ting er sikker; han mangler kilder til sine tolkninger utroligt mange steder! Han kunne lige så godt have opdigtet mange af tingene ud af den blå luft - det er ikke til at se hvor han har sine ideer fra og om der er hold i dem. Den korte litteraturliste bag i bogen er alt for lidt.
Jeg vælger at betragte bogen, som et indspark til at provokere den toneangivende holdning blandt historikere, arkæologer, religionshistorikere, kunsthistorikere m.m. Da den udkom tilbage i 2006, burde det jo nok være muligt at finde anmeldelser af bogen og reaktioner på den da den udkom. Det kunne også være rigtig spændende læsning.