22. februar 2009

Bogomtale: "Harja, romernes tolk"


Det romerske kejserriges ekspedition til de nordlige territorier i året 5.
Skrevet af Jørgen Lindgreen, Klim 2008

En roman om begivenheder i Himmerland, som bl.a. indeholder et muligt bud på, hvordan Gundestrupkarret (som nu befinder sig på Nationalmuseet kom til Jylland. Bogens hovedperson er Harja, som er søn af en småhøvding. Han er veg og ubeslutsom, og bliver ved list dømt fredløs af den nærliggende storhøvding af Borremosen, som vil tilegne sig landsbyens jord. Heldigvis er storhøvdingens datter Grit forelsket i Harja, og hun hjælper ham til flugt. Harja opsøger romerne langt mod syd, ved romerrigets nordlige grænse. Han kommer i deres tjeneste og stiger i graderne. Fem år senere bliver han deltager på den kommende kejser Tiberius' ekspedition til de nordlige barbar-riger, for at oprette handelsforbindelser. Her skal Harja fungere som tolk, og her møder han igen Grit. Mødet mellem kimbrere og romere forløber ikke helt glat, men jeg skal ikke afsløre mere her.
Jeg synes at bogens plot og den historie som forfatteren gerne vil fortælle, er meget godt fundet på. Der er rigtig mange muligheder for at berette om kulturmødet, kærlighedshistorien mellem hovedpersonerne, beskrivelser af hverdagslivet, landskaber og meget mere som læsere af historiske romaner hungrer efter!! Desværre lever forfatteren dog ikke op til de forventninger, jeg havde til bogen. Mange af de førnævnte muligheder springer han let og elegant henover - måske fordi de ikke interesserer ham, han ikke kender til dem (manglende research) eller manglende fantasi? Jeg ved det ikke. Rent fortælleteknisk har romanen alt for mange løse ender og uafsluttede portrætter - man lærer aldrig rigtigt personerne at kende. Det er som om, man som læser bare skal beundre nogle store personligheder uden at komme ind under huden på dem, som man jo gerne vil. Det er jo netop pointen med en historisk roman, - man vil kende de personer som levede dengang, leve sig ind i deres verden og forstå deres livsbetingelser (for at lære noget om sine egne).
Jeg tror at forfatteren har haft en rigtigt god ide til en spændende historie, men han kan bare ikke levere varen. - Om det er manglende evner eller manglende tid til at skrive romanen (inkl. tid til research, som er enormt vigtigt for at en historisk roman er troværdig) ved jeg ikke, men rigtigt godt skrevet kan jeg desværre ikke sige at den er.