1. maj 2008

Freja


1. del af serie
Af Johanne Hildebrandt, 2004.

Dette er en historisk roman, der foregår i bronzealderen men bygger sin handling på den nordiske mytologi. Hovedpersonen er Freja, som er præstinde i et kvindedomineret samfund og datter at Vanaheims dronning. Hun er vokset op hos præstinderne og er udset til at blive den næste ypperstepræstinde efter sin moster.
Krigen kommer tættere og tættere på Vanaheim. Aserne trænger plyndrende ind i landet, og Freja rejser østpå til Idunvallen for opsøge dem og slutte fred.
Her møder hun Tor - høvdingens søn og asernes største kriger.

Motivet er den gamle fortælling om kampen mellem vaner og aser, og samtidig med at historien foregår i en flot mytologisk setting, der bygger på vikingetidens religiøse forestillinger, er det spændende at læse om hvorledes bronzealderens egen religion kunne have udformet sig. Forfatteren forstår også at skildre de øvrige mytologiske figurer som almindelige mennesker af kød og blod, så de fremstår troværdige.
Der er masser af kærlighed og krig i denne bog. Historien skildres både fra Frejas og Tors synsvinkel.